REKLAMACJE I ZWROTY:

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: e.poduszkowo@gmail.com

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na nasz koszt na adres: ul. Łony 11, 44-200, Rybnik, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Wysyłka zwrotu odbywa się kurierem IN POST, bądź systemem paczkomatów IN POST na nasz koszt. Wyślemy Ci na adres mailowy etykietę, którą będziesz musiał wydrukować i dołączyć do zwracanej paczki.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w momencie odbioru przysyłki od kuriera, bądź w momencie odbioru towaru w przypadku odbioru osobistego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

    -  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

dlatego:

  • towar cięty z metra podlega zwrotowi, lecz kwota zwrotu to 80% ceny wyjściowej

  • zwrotowi nie podlega towar cięty z metra o długości jednego kawałka poniżej 10mb

  • towar pocięty przez klienta nie podlega reklamacji

  • kolory produktów mogą różnić się ze względu na ustawienia komputera

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy lub odbioru towaru. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: e.poduszkowo@gmail.com lub drogą pocztową na adres FHU ELFI Aleksander Kula, ul. Malchera 4/1, 44-206 Rybnik.

W związku z wadą możesz żądać:

  • obniżeniu ceny, bez wymaganego zwrotu towaru

  • odstąpieniu od umowy, w przypadku wady istotnej, wymagany jest zwrot towaru

Po zgłoszeniu reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Raciborska 86, 44-210, Rybnik.

Wysyłka zwrotu odbywa się kurierem IN POST, bądź systemem paczkomatów IN POST na nasz koszt. Wyślemy Ci na adres mailowy etykietę, którą będziesz musiał wydrukować i dołączyć do zwracanej paczki.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.